Rezerwacja i warunki płatności

Zawarcie umowy o świadczenie usług na pobyt sanatoryjny pełnopłatny następuje po dokonaniu rezerwacji i jej potwierdzeniu poprzez terminową wpłatę zadatku w wysokości 300 złotych od osoby.

Rezerwację przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela recepcja Sanatorium:

tel. (81) 501 47 05

od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 22

w niedzielę i święta w godzinach od 8 do 20

Zadatek należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji na nasze konto bankowe:

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP

ul. Głowackiego 7, 24-140 Nałęczów

BS./NAŁĘCZÓW 67 8733 0009 0000 1821 2000 0010

Na przelewie w pozycji „Tytułem” proszę podać imię, nazwisko, adres i numer rezerwacji.

Nie wpłacenie zadatku w terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji i upoważnia Sanatorium do odmowy przyjęcia gościa.

Wpłacony zadatek ulega zaliczeniu na poczet należności z tytułu pobytu w Sanatorium. Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu.

Płatność za pobyt należy dokonać w recepcji w godzinach od 8 30 do 14 00

Akceptujemy karty płatnicze:

Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane świadczenia.

W razie niewykonania umowy po wpłacie zadatku przez osobę rezerwującą, w szczególności w sytuacji rezygnacji z pobytu,
Sanatorium jest uprawnione otrzymany zadatek zachować w całości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tylko i wyłącznie dla potrzeb zapytań on-line*.

* Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz.U.Nr. 133 poz 883. z późn. zmianami) informacje te zostaną wykorzystane
tylko i wyłącznie dla potrzeb zapytań on-line i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.